پاسخ مدیر سایت:

شما می توانید جهت صحت گارانتی موتور گیربکس خود از طریق منوی سرویس وخدمات وارد بخش استعلام گارانتی شوید و شماره سریال پلاک موتور خود را در قسمت سریال گارنتی وارد کنید و بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.اگر موتور گیربکس شما در بانک اطلاعاتی شرکت موجود باشد اطلاعات آن نمایش داده می شود.