پاسخ مدیر سایت:

بله، کاتالوگ تمامی محصولات بهران وهمچنین محصولات وارداتی این شرکت در قسمت دانلود کاتالوگ وهمچنین مرکز دانلود سایت بهران در دسترس می باشد .