جناب آقاي دكتر شيروى مدير كل محترم ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت ، معدن و تجارت و هيئت همراه از كارخانجات آسانسور و پله برقي بهران و کلیه سایتهای تولیدی این شرکت بازدید به عمل آوردند