به گفته آری میلستین، مدیر اجرایی پروژه سیستم‌های پارکینگ اتوماتیک : “همیشه افرادی وجود دارند که ترجیح می‌دهند برای رسیدن به مقصد خود، رانندگی کنند. بنابراین باید پارکینگ‌هایی برای این افراد در نظر گرفته شود. پس چرا یک سیستم اتوماتیک برای پارک کردن منظم اتومبیل‌ها طراحی نکنیم؟”
این پارکینگ اتوماتیک که با نام ASP شناخته شده‌است، اولین بار در سال 1905 در پاریس مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم که شامل یک ساختار چند طبقه می‌شد، اتومبیل‌ها را با کمک آسانسور به طبقات بالاتر جهت پارک‌کردن منتقل می‌کرد.
از مشکلاتی که این سیستم با آن روبرو بود، می توان به مشکلات تکنیکی، برنامه‌ریزی بد و مشتریان پارکینگ‌ها اشاره‌کرد.
اما با این حال به خوبی توانست جای خود را در دنیای امروز باز کند. یکی از دلایل محبوبیت این طرح، این است که اکثر فضای موجود در پارکینگ‌هـای طبقـاتی معمـول نمی‌توانند به عنـوان پارکینـگ استفاده شوند. درحالیکه این سیستم‌های اتوماتیک قادر به نگه‌داری همان تعداد اتومبیل در فضایی کمتر هستند.