0 1

درب های کابین تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بهران دارای طراحی مدرن ،کیفیت بالا ،استحکام مکانیکی فوق العاده و طول عمر مفید قطعات می باشد.سیستم کنترل VVVF و نرمی حرکت ،موجب شده است که برای آسانسورهای باترافیک بالا ،دارای کارایی مطلوبی باشند.لته های درب با عمق کم 10 سانتیمتری نسبت به سایر محصولات مشابه،موجب شده است که سطح مفید کابین افزایش یابد که این موضوع مزیتی برای آسانسورها با چاهک کوچک محسوب گردد.