گروه صنعتی بهران آسانبر

رمز موفقیت شرکت بهران

کیفیت محصول همیشه یکی از مسائل مهم و قابل توجه برای مصرف کنندگان بوده است . از این رو تولید کنندگان برای کسب بازار فروش و رضایت متقاضیان و شهرت خود باید بکوشند همیشه محصولات با کیفیت بالا تولید کنند . از طرفی حفظ شهرت و توانایی رقابت تولید کنندگان در عرصه جهانی مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کنترل و ارزیابی مداوم کیفیت مورد درخواست متقاضیان در ارتباط با شاخص های کیفیت جدید است . همچنین جذب ارتباط هرچه بیشتر متقاضیان و همزمان با آن پایین آوردن هزینه های تولید و نهایتا کاهش قیمت از عوامل مهم و موفقیت آمیز برای تولید کنندگان است . در فرآیند تولید قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی پس از طراحی و انتخاب مواد اولیه مناسب ، به گونه ای که بتواند نیاز ها و توقعات مورد نیاز مشتریان از لحاظ شرایط زمانی و محیط کاری مختلف برآورده سازد ، از اهمیت خاصی برخوردار است . در مرحله بعد انتخاب فرآیند تولید مناسب و شرایط بهینه محیط کاری از لحاظ تاثیر عوامل خارجی بر کیفیت محصول به منظور تولید محصول مورد نظر مشتری ضروری است . سرانجام بررسی و کنترل محصول برای کسب اطمینان لازم در مورد سالم بودن و عدم وجود عیوب زیان بخش در آن برای جلوگیری از شکست زودرس ، که در مواردی می تواند عواقب ناگواری را به دنبال داشته باشد ، بسیار مهم و قابل توجه است .

این بررسی و کنترل کیفیت باید در حین فرآیند تولید برای شناسایی عیوب ناشی از شرایط نامناسب تولید ، اعم از عوامل تکنولوژیکی و عوامل خارجی ، به صورت مداوم انجام گیرد . این کنترل ضمن اینکه میتواند به افزایش کیفیت کمک کرده و از به هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری کند ، سبب کاهش مقدار ضایعات ، مصرف انرژی ، نیروی انسانی ، هزینه های تولید و نهایتا قیمت تمام شده کالا می شود.

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر