اضافه شدن 4 نمایندگی معتبر به لیست نمایندگان بهران

با توجه به این که اخذ نمایندگی از مجموعه بهران ملزم به اخذ تاییدیه از واحد های مختلف : رضایتمندی مشتریان ، فروش بالا ، مشتری مداری ، ارائه سرویس به موقع به مشتری و .. میباشد ، هم اکنون تعداد 5 نمایندگی به لیست نمایندگان بهران به شرح ذیل اضافه گردید :

نمایندگی مازندران …جناب آقای رضا چاکسری

نمایندگی کیش…جناب آقای مخلصیان

نمایندگی اردبیل …..  جناب آقای حمید رضا جاهد

نمایندگی سمنان ….   جناب آقای عباس محسنی

نمایندگی عراق ….   سرکار خانم وثوقی

شرکت آسانسور و پله برقی بهران