طراحی دستگاه دینامومتری در محل آزمایشگاه های فنی شرکت آسانسوروپله برقی بهران

طراحی تخصصی دستگاه دینامومتری درآزمایشگاههای آسانسور و پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران،توسط مهندسین غیور ایرانی

برای اولین بار در تاریخ سرزمینمان ، طراحی دستگاه دینامومتری و ساخت آن جهت تست موتورگیربکس توسط تیم فنی و متخصص گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران انجام و مورد تایید سازمان های مربوطه قرار گرفت .

در این پروژه عظیم که با برنامه ریزی ، طراحی های اولیه ، استفاده از نرم افزارهای پیشرفته تست و اجرای پروژه همراه بود ، موجب شد برای اولین بار مهندسین ایرانی این دستگاه مهم را تولید و مورد استفاده قرار دهند.

از این تجهیز، جهت اندازه گیری پارامترهای مربوط به انواع موتورگیربکس های آسانسور و پله برقی و موتور گیرلس، از جمله اندازه گیری راندمان موتور، استفاده می گردد. این دستگاه توسط ترکمتر کالیبره میزان نیروی گشتاوری وارده به موتور گیربکس مورد تست را اندازه گیری نموده و با استفاده از سنسورها و نرم افزار PLC ، مقادیر مورد نیاز را با دقت بالا اندازه گیری کرده و گزارش می دهد.

شرکت آسانسور و پله برقی بهران

 

دستگاه دینامومتری گروه