گروه صنعتی بهران آسانبر

پروژه 72 دستگاه پله برقی ایستگاه 8 مترو تبریز

خط 1 مترو تبریز از محل ائل گلی  در ابتدای پایانه آغاز و تا لاله به عنوان ایستگاه پایانی ادامه دارد .

این خط مترو تبریز دارای 17.2 کیلومتر طول مسیر و جمعا 18 ایستگاه و دو ایستگاه در ابتدا و انتها میباشد.

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران ، مفتخر است به عقد قرارداد طراحی ، تولید ، نصب و راه اندازی 72 دستگاه پله برقی  در خط 1 مترو تبریز که تا کنون 40 دستگاه از پله برقی ها حمل گردیده و الباقی در مرحله تولید میباشند .

ایستگاه 8 مترو تبریز با نام ایستگاه آبرسان در محل چهار راه آبرسان خیابان امام خمینی واقع شده است .

فیلم بهران آسانبر