موتورگیربکس مورد نظر دارای توان 11.2 کیلووات، تک سرعته،دارای ظرفیت جابه جایی 1200 کیلوگرم،استاتیک لود 5000 کیلوگرم،سرعت نامی 1 متر برثانیه وساخت شرکت بهران (تولید ملی) میباشد.