کاتالوگ

مقالات

mojgan khoshnood

هدف اصلی در این مقاله، معرفی سیستم جدید انتقال قدرت در پله برقی ها، یعنی انتقال قدرت مستقیم یا گیربکس کتابی و تشریح و بررسی مزایای آن نسبت به سیستم های متداول (انتقال قدرت زنجیری) می باشد. در ادامه نیز به معرفی اولین سازندگان این سیستم ها و همچنین کمپانی های بزرگ پله برقی ساز دنیا که از گیربکسهای کتابی در محصولات خود استفاده کردند می پردازیم.

mojgan khoshnood

هدف اصلی در این مقاله، معرفی مکانیزم ایمنی کامب پلیت پله برقی هاي سخت کار بهران می باشد، که قابلیت حرکت در هر دو جهت افقی و عمودي را دارد. در ادامه نیز نحوه عملکرد مکانیزم فوق و همچنین دستگاه تست و آزمون سیستم ایمنی کامب پلیت، که در شرکت بهران طراحی و ساخته شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است این سیستم که قابلیت حرکت در هر دو جهت افقی و عمودي را به کامب پلیت می دهد، براي اولین بار در پله برقی هاي ساخت داخل، طراحی و اجرا شده است.

فیلم های آموزشی