مجموعه موتور گیرلس های آسانسور بهران

امتیاز
1/5
Behran Gearless motor Series

قدرت ، سرعت ، ایمنی

نوآوری در طراحی و بالا بودن کیفیت قطعات استفاده شده در تولید موتورگیرلس های بهران ، موجب شد این محصول که به عنوان اولین موتورگیربکس تولید ملی شناخته میشود ، به محصولی با کیفیت و صادراتی تبدیل گردد.

BM
BM
series
BM
BM
series
BM
BM
series

مهمترین مزایای موتور گیرلس بهران

نرمی فوق العاده در حرکت

Super softness in motion

مصرف پایین انرژی

Low energy consumption

سازگار با محیط زیست

Eco-friendly

نگهداری کم هزینه

Low-cost maintenance

کمترین صدا

Low noise

از ویژگی های مهم موتور گیرلس های بهران

• کاهش قابل توجه مصرف انرژی به دلیل کاهش استهلاک مکانیکی 

• افزایش راندمان موتور

• سازگار با محیط ز یست بدلیل عدم نیاز به استفاده از روغن 

• کاهش مصرف انرژی

• حرکت فوق العاده نرم و کاهش  صدا و ارتعاشات 

• بهبود شرایط بالانس به دلیل کاهش تعداد قطعات دوار

• کاهش هز ینه سرویس و نگهداری به دلیل استهلاک کمتر

• نصب آسان به دلیل کاهش وزن و ابعاد در مقایسه 

Motor Brake

Reliable performance

1 از 5

Bearings

eavy Duty Bearings
High Grade

2 از 5

Bearings

eavy Duty Bearings
High Grade

3 از 5

Super Strength

Ultra High Static Load

4 از 5

Motor Pulley

Special Impact/Wear/Fatigue-Resistant
Graphite-Rich Ductile Cast Iron

5 از 5

مشخصات فنی

مشخصات فنی سری های موتور گیرلس آسانسور بهران​