بلاگ بهران

آخرین اخبار بهران

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی Heavy-Duty از نوع Outside در افتتاح پارکینگ طبقاتی پایانه زیر سطحی آزادی ( مشهد )

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی Heavy-Duty از نوع Outside در افتتاح پارکینگ طبقاتی پایانه زیر سطحی آزادی ( مشهد )

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی Heavy-Duty از نوع Outside در افتتاح پارکینگ طبقاتی پایانه زیر سطحی آزادی ( مشهد )

بهره برداری از ۳۰ دستگاه پله برقی سخت کار در ایستگاه آهنگ ، اشرفی اصفهانی و تربیت معلم خط ۶ و ۷ مترو تهران به دستور رئیس جمهور محترم جناب آقا روحانی

بانگ طرب ساز کنید که پیک عشق، موسم اهورایی بهار را بشارت آورد . بیارایید جان تان را با عطر دل انگیز حضور، در بارگاه غالیه سای جان آفرین پاک.

آزمایشگاه

آزمایشگاه پیشرفته بهران ، مجهز به مدرن ترین دستگاه های تست و سنجش محصولات ، با هدف تضمین کیفیت و ایمنی است . گروه صنعتی بهران ، در کنار این آزمایشگاه مجهز ، تجهیزات بازرسی لازم را نیز به کارگرفته و ...