فروشگاه و نمایندگی جدید بهران در پاکدشت  افتتاح گردید.

آدرس : بلوار امام رضا،بعد از آموزشگاه رانندگی امیر،پلاک 308

تلفن: 36017241 

فکس: 36041608