بیست و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت آسانسور و پله برقی بهران گرامی باد