فروشگاه و نمایندگی جدید بهران در شهر جدید پرند و استان مازندران افتتاح گردید. جهت دریافت اطلاعات تماس آنها به بخش نمایندگی ها مراجعه فرمایید.