لوگوی بهران
دفتر مرکزی
 

تهران، شهرک غرب ، بلوار شریفی، توحید 1، پلاک20

 •  
 •  
 • تلفن   2000 8716 21 98+       
 • فروش  41271 21 98+     
 • سایت  www.behranlift.com     
 • ایمیل   info@behranlift.com      
کارخانه
 

تهران، شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، فرخنده، نبش ارغوان قطعات C31,32,33

 •  
 •  
 •  تلفن   2000 8716 21 98+
 • سایت  www.behranlift.com      
 • ایمیل   factory@behranlift.com 

www.behranlift.com, All Rights Reserved, 2021