محصولات
لوگوی بهران
دفتر مرکزی
تهران، شهرک غرب ، بلوار شریفی، توحید 1، پلاک20

کد پستی : 93617 14669

تلفن  2000 8716 21 98+ 
فروش 41271 21 98+
سایت www.behranlift.com 
ایمیل info@behranlift.com
کارخانه
شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، فرخنده، نبش ارغوان قطعات C31,32,33

کدپستی : 17743 37614

 

تلفن 8000 57418 21 98+
سایت www.behranlift.com 
ایمیل factory@behranlift.com

www.behranlift.com, All rights reserved, 2022