گروه صنعتی بهران آسانبر

راه آهن تهران – مشهد

تعداد دستگاه

نام پروژه
راه آهن
زمان پروژه
شهریورماه 1395
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تهران-مشهد
تعداد پله برقی
38 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار