قطار شهری تبریز

نام پروژه
قطار شهری تبریز
زمان پروژه
اردیبهشت 1399
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
170 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار