راه اندازی پله برقی قطار شهری تبریز [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

قطار شهری تبریز

پله برقی : سخت کار
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

170

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

پله برقی قطار شهری تبریز