راه اندازی پله برقی قطار شهری تبریز [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

قطار شهری تبریز

نام پروژه
قطار شهری تبریز
زمان پروژه
اردیبهشت 1399
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
170 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در اردیبهشت ماه سال 1399 ، 170 دستگاه پله برقی سخت کار در قطار شهری تبریز واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است