پروژه پله برقی مترو تبریز ایستگاه 12 [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مترو تبریز ایستگاه 12

نام پروژه
مترو تبریز ایستگاه 12
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
6 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 6 دستگاه پله برقی سخت کار در مترو شهری ایستگاه 12واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است