پروژه پله برقی مترو تبریز ایستگاه 16 [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مترو تبریز ایستگاه 16

نام پروژه
مترو تبریز ایستگاه 16
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
2 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 2 دستگاه پله برقی سخت کار در مترو شهری ایستگاه 16 واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است.