پروژه پله برقی مترو تبریز ایستگاه 9 [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مترو تبریز ایستگاه 9

نام پروژه
مترو تبریز ایستگاه 9
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
4 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 4 دستگاه پله برقی سخت کار در مترو شهری ایستگاه 9 واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است.