راه اندازی پله برقی مترو تهران [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مترو تهران

نام پروژه
مترو تهرلن
زمان پروژه
تیرماه سال 1399
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
خطوط 6 و 7 مترو تهران
تعداد پله برقی
208 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در تیر سال 1399 ، 208 دستگاه پله برقی سخت کار در مترو واقع در شهر تهران نصب و راه اندازی کرده است.