پروژه پله برقی مجتمع اکسین آمل [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مجتمع اکسین

نام پروژه
مجتمع اکسین
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
آمل
تعداد پله برقی
10 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران ، 10دستگاه پله برقی سخت کار در مجتمع اکسین واقع در شهر آمل نصب و راه اندازی کرده است.