مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر

مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر در زمینی به مساحت بیش از 1400 متر مربع در بیست و دو طبقه شامل 9 طبقه پارکینگ،سه طبقه تجاری،یک طبقه فودکورت، 5طبقه ادری و 1 طبقه رستوران واقع در اقدسیه میباشد.

شرکت بهران با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز و به کارگیری نیروی متخصص اجرای پروژه آسانسور های این خط مترو را به عهده دارد

 

نام پروژه
شمیران سنتر
زمان شروع پروژه
موضوع پروژه
آسانسور مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر
مدت زمان اجرا