پروژه پله برقی مصلی امام تبریز [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

مصلی امام تبریز

نام پروژه
مصلی امام تبریز
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
8 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 8 دستگاه پله برقی سخت کار درمصلی امام واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است.