ثبت شماره سریال محصول نصب شده | گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
[yith_product_barcode]
آموزش
مراحل دریافت امتیاز نصب محصول
 1. شناسه محصول درج شده بر روی برچسب قطعه را وارد کنید.
 2. چند لحظه صبر کنید تا مورد به شما نمایش داده شود.
 3. بر روی لینک محصول یا عکس آن کلیک کنید تا وارد صفحه جدیدی شوید.
 4. در صفحه باز شده، رمز محصول را وارد کرده و ثبت کنید.
 5. محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید.
 6. در صفحه ثبت اطلاعات، نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره تلفن خود را وارد کنید. سپس در قسمت مشخصات مکانی، اطلاعات پروژه نصب شده را وارد نمایید.
 7. این خرید بدون هزینه خواهد بود. برای اتمام فرآیند و دریافت امتیاز، بر روی دکمه تسویه حساب کلید کرده و صبر کنید تا سفارش شما ثبت شود.
[yith_product_barcode]
آموزش
مراحل دریافت امتیاز نصب محصول
 1. شناسه محصول درج شده بر روی برچسب قطعه را وارد کنید.
 2. چند لحظه صبر کنید تا مورد به شما نمایش داده شود.
 3. بر روی لینک محصول یا عکس آن کلیک کنید تا وارد صفحه جدیدی شوید.
 4. در صفحه باز شده، رمز محصول را وارد کرده و ثبت کنید.
 5. محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید.
 6. در صفحه ثبت اطلاعات، نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره تلفن خود را وارد کنید. سپس در قسمت مشخصات مکانی، اطلاعات پروژه نصب شده را وارد نمایید.
 7. این خرید بدون هزینه خواهد بود. برای اتمام فرآیند و دریافت امتیاز، بر روی دکمه تسویه حساب کلید کرده و صبر کنید تا سفارش شما ثبت شود.