وزنه تعادل روکش پلاستیک 57 * 10 طرح ترک بهران( هر قالب 26 KG)

توضیحات

.