گروه صنعتی بهران آسانبر
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

جعبه روزیون کارکدک 18 رشته آریان

  • کارکدک 18 رشته 
  • دارای کلید قطع اضطراری جهت ممانعت از حرکت ناخواسته آسانسور 
  • دارای کلید فشاری برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون به سمت بالا و پایین
  • دارای کلید انتخاب وضعیت نرمال و رویزیون برای آسانسور
  • مجهز به کلید  RUN  جهت افزایش ایمنی 
  • مجهز به برد الکترونیکی کارکدک 
  • مجهز به آژیر 
  • استفاده از ترمینال های استاندارد با تفکیک رنگ ، برای جداسازی سطوح مختلف ولتاژ
  • استفاده از مارکینگ استاندارد برای نام گذاری ترمینال ها

29,000,000 

توضیحات

جعبه رویزیون مورد نظر دارای 18 رشته و به صورت کارکدک میباشد . این کالا دارای کلید قطع اضطراری جهت ممانعت از حرکت ناخواسته آسانسور  و کلید فشاری برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون به سمت بالا و پایین میباشد .