بافر هیدرولیک متروپلاست مدل HT25 -114

بدون دیدگاه

  • کنترل آسان سطح روغن
  •  قابلیت نصب آسان
  • امنیت بالای سوئیچ کنترل 
  • دارای سرعت 1 الی2.5 متر بر ثانیه
  • دارای ظرفیت بار 500 الی 3700 کیلوگرم
  • ساخت ترکیه

38,500,000 تومان

توضیحات

اگر سرعت حرکت کابین از سرعت نامی تعریف شده بیشتر شود و هیچ کدام از قطعات مربوط به ایمنی و توقف کابین نتوانند آن را متوقف کنند ،در انتهای چاه آسانسور قطعه ای به نام بافر ضربه گیر آسانسور قرار میدهند که با جذب انرژی وارد شده موجب ضربه گیری میشوند . 

به طور کلی بافرها به دو نوع جذب کننده انرژی و مستهلک کننده انرژی تقسیم بندی میشوند .

بافرهای هیدرولیک از نوع مستهلک کننده انرژی میباشند و به عبارتی نیروی وارده از طرف کابین را جذب و به انرژی حرارتی تبدیل میکنند . ظرفیت بافرهای هیدرولیک به ظرفیت کابین و همچنین سرعت آن بستگی به سرعت حرکت کابین دارد .

کالای انتخابی با قابلیت نصب آسان ، کنترل آسان سطح روغن و نیز امنیت بالای سوئیچ کنترل ، و تولید شده براساسTSE   EN   81-50, EAC و ساخت کمپانی متروپلاست ترکیه میباشد. این کالا دارای سرعت 1 الی 2.5 متر بر ثانیه و همچنین دارای ظرفیت بار 500 الی3700 کیلوگرم میباشد.

شرکت بهران به عنوان نماینده رسمی کمپانی متروپلاست ترکیه در ایران میباشد.

 

مدل سرعت(متر بر ثانیه) ظرفیت بار (کیلوگرم)

ارتفاع بافر در

حالت آزاد

(میلیمتر)

ارتفاع بافر در

حالت فشرده

(میلیمتر)

Type

V

(m/s)

capacity 

(Kg)

H

(mm)

A

(mm)

HT25-114 1 500-3700 1150 750
HT25-114 1.2 500-3500 1150 750
HT25-114 1.6 500-3250 1150 750
HT25-114 2 500-3000 1150 750
HT25-114 2.5 500-2500 1150 750