گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

بافر هیدرولیک متروپلاست مدل HT16 -102

  • قابلیت نصب آسان
  • کنترل آسان سطح روغن
  • امنیت بالای سوئیچ کنترل 
  • دارای سرعت 1 الی 1.6 متر بر ثانیه
  • دارای ظرفیت بار 500 الی 2400 کیلوگرم
  • ساخت ترکیه

23,100,000 

توضیحات

اگر سرعت حرکت کابین از سرعت نامی تعریف شده بیشتر شود و هیچ کدام از قطعات مربوط به ایمنی و توقف کابین نتوانند آن را متوقف کنند ،در انتهای چاه آسانسور قطعه ای به نام بافر ضربه گیر آسانسور قرار میدهند که با جذب انرژی وارد شده موجب ضربه گیری میشوند . 

به طور کلی بافرها به دو نوع جذب کننده انرژی و مستهلک کننده انرژی تقسیم بندی میشوند .

بافرهای هیدرولیک از نوع مستهلک کننده انرژی میباشند و به عبارتی نیروی وارده از طرف کابین را جذب و به انرژی حرارتی تبدیل میکنند . ظرفیت بافرهای هیدرولیک به ظرفیت کابین و همچنین سرعت آن بستگی به سرعت حرکت کابین دارد .

کالای انتخابی با قابلیت نصب آسان ، کنترل آسان سطح روغن و نیز امنیت بالای سوئیچ کنترل ، و تولید شده براساسTSE   EN   81-50, EAC و ساخت کمپانی متروپلاست ترکیه میباشد. این کالا دارای سرعت 1 الی 1.6 متر بر ثانیه و همچنین دارای ظرفیت بار 500 الی 2400 کیلوگرم میباشد.

شرکت بهران به عنوان نماینده رسمی کمپانی متروپلاست ترکیه در ایران میباشد.

 

مدل سرعت(متر بر ثانیه) ظرفیت بار (کیلوگرم)

ارتفاع بافر در

حالت آزاد

(میلیمتر)

ارتفاع بافر در

حالت فشرده

(میلیمتر)

Type

V

(m/s)

capacity 

(Kg)

H

(mm)

A

(mm)

HT16-102 1 500-2400 540 360
HT16-102 1.2 500-1975 540 360
H16-102 1.6 500-1750 540 360