گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

سیم افشان 6 زوج تلفنی

  • سیم 6 زوج تلفنی
  • انتقال صوت 
  • ایجاد ارتباط بین شستی های احضار

73,500 

توضیحات

این کابل ها به طور کلی جهت ایجاد ارتباط بین گوشی های تلفن  و همچنین شستی های احضار مورد استفاده قرار میگیرد.مهمترین علت زوج کردن سیم ها ، افزایش میزان کیفیت صوت منتقل شده میباشد .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

انتقال صوت و ایجاد ارتباط شستی احضار