روغن جمع کن بزرگ

جهت جمع کردن روغن ریخته شده در چاه آسانسور

72,000 

توضیحات

این محصول جهت جمع آوری روغن های ریخته شده در پایین ریل و محیط چاه آسانسور استفاده میشود .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

جمع آوری روغن های محیط چاه آسانسور