گروه صنعتی بهران آسانبر
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

دیکتاتور استاپر ترکیه

  • محافظت از دربهای آسانسور 
  • جلو گیری از ایجاد صدای ناخوشایند ناشی از بسته شدن ناگهانی درب
  • ساخت کشور ترکیه 

1,270,000 

توضیحات

این کالا یک قطعه مکانیکی است که از بسته شدن با شتاب درب های لولایی آسانسور جلوگیری میکند.نصب این قطعه در آسانسور های با درب لولایی الزامی است زیرا با نبودن دیکتاتور آسیب های فراوانی به درب آسانسور وارد مشود.

دیکتاتور استوپر  ساخت کشور ترکیه و از جمله بهترین دیکتاتور های موجود در بازار میباشد .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

درب های لولایی آسانسور ( جهت کاهش آسیب های وارده به درب )