هدایت کننده زنجیر جبران

بدون دیدگاه

  • هدایت کننده زنجیر جبران
  • جلوگیری از گره خوردگی زنجیر و هدایت آن در مسیر مشخص

5,500,000 تومان

توضیحات

این کالا جهت جلوگیری از گره خوردگی و هدایت زنجیر در مسیر مشخص در ته چاه استفاده میشود .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

هدایت زنجیر جبران در ته چاه