گروه صنعتی بهران آسانبر
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

فن کامپیوتری

فن مخصوص کابین آسانسور

خنک نگه داشتن کابین

تهویه هوای کابین

1,102,500 

توضیحات

فن کامپیوتری آسانسور قطعه ای الکترونیکی است که جهت خنک نگه داشتن کابین و تهویه هوای داخل کابین استفاده میشود .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

خنک نگه داشتن و تهویه هوای کابین