فن کامپیوتری

فن مخصوص کابین آسانسور

خنک نگه داشتن کابین

تهویه هوای کابین

توضیحات

فن کامپیوتری آسانسور قطعه ای الکترونیکی است که جهت خنک نگه داشتن کابین و تهویه هوای داخل کابین استفاده میشود .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

خنک نگه داشتن و تهویه هوای کابین