گروه صنعتی بهران آسانبر
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

کلید درب آسانسور بهران

  • کلید درب آسانسور ( کلید سه گوش)
  • باز کردن درب آسانسور در هنگام خاموشی

121,000 

توضیحات

جهت باز کردن قفل آسانسور در هنگام خاموشی از کلید آسانسور استفاده میشود برای این کالا از نام کلید سه گوش نیز استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر

کاربرد

باز کردن درب آسانسور در هنگام خاموشی