کلید درب آسانسور بهران

  • کلید درب آسانسور ( کلید سه گوش)
  • باز کردن درب آسانسور در هنگام خاموشی

توضیحات

جهت باز کردن قفل آسانسور در هنگام خاموشی از کلید آسانسور استفاده میشود برای این کالا از نام کلید سه گوش نیز استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر

کاربرد

باز کردن درب آسانسور در هنگام خاموشی