گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

کلید قارچی

قطع کامل برق در مواقع اضطراری

توضیحات

کالای مورد نظر نوعی کلید قطع اضطراری بوده که در هنگام نیاز اضطراری تمام برق آسانسور را قطع کرده و موجب از کار افتادن آسانسور و ایستادن کابین میشود . 

رایج ترین نوع این کلید ها ، کلید های قارچی هستند که به سادگی قابل استفاده میباشند.

کلید استپ قارچی در آسانسور بر روی جعبه رویزیون روی کابین و همچنین در ته چاه جهت استفاده تعمیرکار در مواقع ضروری استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر

کاربرد

قطع کامل برق در مواقع اضطراری