گروه صنعتی بهران آسانبر
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

شالتر خالی NF نوع یک بهران

929,000 

توضیحات

شالتر ها جز قطعات سیستم ایمنی آسانسور محسوب میشود که مانع از برخورد کابین به کف چاهک یا سقف چاه آسانسور میشود.

به طور کلی شالترها به 2 گروه تقسیم میشوند : 1- شالتر عقربه ای یا پروانه ای    2-شالتر  غلطکی (NF)

کالای انتخابی جز شالترهای غلطکی میباشد.

اطلاعات بیشتر

نوع

کاربرد

جلوگیری از برخورد کابین با کف و سقف