پاراشوت با P+Q=2900 تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه با هوزینگ ریل T90 مدل LADP16 ویتور اتریش

بدون دیدگاه

201,300,000 تومان