گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

روغندان ریل درجه یک بهران

  • تولید شده از مواد اولیه درجه یک
  • کاهش اصطحکاک بین ریل و کابین

374,000 

توضیحات

به طور کلی روغندان ها قطعات کوچکی هستند که بر روی کابین آسانسور سوار میشوند و با کشیده شدن روی ریل آن ها را چرب میکنند و باعث کاهش اصطهکاک و روان شدن حرکت کابین میشود.

محصول انتخابی شما تولید شده از مواد اولی درجه یک میباشد.

اطلاعات بیشتر

کاربرد

چرب کردن ریل جهت کاهش اصطحکاک هنگام حرکت کابین