پاراشوت با P+Q=1043-1204 تا سرعت 2 متر بر ثانیه مناسب ریل T70 مدل G05 ویتور اتریش

بدون دیدگاه

115,600,000 تومان