پاراشوت با P+Q=2650 تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO2000-S متروپلاست ترکیه

بدون دیدگاه

38,800,000 تومان