پاراشوت با P+Q=2179-2517 تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل G10 ویتور اتریش

بدون دیدگاه

217,000,000 تومان