تابلو برق سه فاز فیوز و کلید 32 آمپر تیپ 1

4,200,000 

توضیحات

.