گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

تراول کابل 24 رشته بهران

  • تراول کابل 24 رشته
  • تمام مس 
  • ساخت شرکت بهران

847,000 

توضیحات

تراول کابل مورد نظر دارای 24 رشته و تمام مس میباشد . این محصول ساخت شرکت بهران(تولید ملی) میباشد.