تراول کابل 24 رشته بهران

بدون دیدگاه

  • تراول کابل 24 رشته
  • تمام مس 
  • ساخت شرکت بهران

690,000 تومان

توضیحات

تراول کابل مورد نظر دارای 24 رشته و تمام مس میباشد . این محصول ساخت شرکت بهران(تولید ملی) میباشد.