یو پی اس 1.5 KV بدون باطری

بدون دیدگاه

  • توان 1.5 (Kv)
  • مخصوص تابلو فرمان آریان

16,000,000 تومان

توضیحات

محصول مورد نظر دارای توان 1.5 (K v)  مخصوص تابلو فرمان آریان با توان های مناسب میباشد .