گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

علائم هشدار استاندارد جدید

  • علائم هشدار استاندارد 
  • طرح جدید 
  • هشدار جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه حادثه

262,500 

توضیحات

جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه حادثه در آسانسور ، علائمی را جهت هشدار خطر و یا پیشگیری و حفاظت از سوانح در نقاط مختلف آسانسور مانند کابین ، چاه و .. نصب میکنند .

کالای مورد نظر جدید ترین علائم هشدار مورد نیاز در آسانسور میباشد .

اطلاعات بیشتر

کاربرد

هشدار برای خطرات احتمالی و جلو گیری از ایجاد هرگونه حادثه