گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

پروژه های آسانسور، پله برقی

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

پروژه های آسانسور و پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

فروش انواع پکیج های آسانسور و پله برقی بهران

پروژه آسانسور پله برقی بهران

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
پس از سال ها تلاش مداوم و استقامت در برابر مشکلات تولید، علی الخصوص در صنایع سنگین، موفق شده ایم به کیفیتی جهانی دست یابیم. این امر موجب شد تا در اغلب پروژه های دولتی و خصوصی همچون مجلس شورای اسلامی ، خطوط متروی تهران و سایر شهرها و مراکز خرید بزرگ و غیره انتخاب اول سازندگان باشیم. به همین رو برآن شدیم تا مکان هایی که افتخار همراهی با آن ها را داشته ایم به سمع و بصر شما مشتریان عزیز بهران برسانیم. باشد که با خیالی آسوده و در نهایت ایمنی از تولیدات مهندسین و مدیران غیور ایرانی بهره‌مند گردید. همچنین هموراه در تلاشیم تا با رعایت استانداردهای بین المللی بالاترین کیفیت را به شما مشتریان عزیز هدیه کنیم.

پروژه آسانسور پله برقی بهران

1926

کل پروژه ها

1020

آسانسور

906

پله برقی

راه آهن تهران – مشهد

پله برقی : سخت کار
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

38

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

نصب و راه اندازی پله برقی راه آهن تهران مشهد [گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران ]

مترو تبریز

آسانسور : مسافربر
پله برقی : تجاری
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

17

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

83

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

مترو خط ۶ تهران

آسانسور : مسافربر
پله برقی : سخت کار
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

70

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

98

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

آسانسور مترو خط ۶ تهران

مترو خط ۷ تهران

آسانسور : مسافربر
پله برقی : سخت کار
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

49

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

177

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

مترو خط ۷ تهران

مرکز تجاری شمس العماره

پله برقی : تجاری
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

1

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

8

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مترو تبریز

آسانسور : مسافربر
پله برقی : تجاری
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

17

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

83

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

مجتمع ستاره سرو

آسانسور : مسافربر
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

مترو خط ۶ تهران

آسانسور : مسافربر
پله برقی : سخت کار
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

70

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

98

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

آسانسور مترو خط ۶ تهران

مترو خط ۷ تهران

آسانسور : مسافربر
پله برقی : سخت کار
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

49

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

177

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

مترو خط ۷ تهران

مجلس شورای اسلامی

آسانسور : مسافربر
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

10

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

آسانسور مجلس شورای اسلامی

آلین سنتر خلیج

پله برقی : تجاری
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

8

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مرکز تجاری شمس العماره

پله برقی : تجاری
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

1

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

8

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مجتمع آتریوم

پله برقی : تجاری
مکان : تهران
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

6

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مجتمع لارا

پله برقی : تجاری
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

6

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مصلی امام تبریز

پله برقی : تجاری
مکان : تبریز
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

8

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

مجتمع اکسین

پله برقی : سخت کار
مکان : آمل
پروژه های آسانسور گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

آسانسور

پروژه های پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

8

پله برقی

پروژه های شیب راه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

0

شیب راه

کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر
No more posts to show

آیا نیازی به مشاوره دارید ؟