گواهی استاندارد  EN115 پله برقی توسط گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران اخذ شد.

اخذ گواهی EN115 پله برقی، توسط گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

موجب افتخار است اخذ گواهی استاندارد  CE اروپا ،و نیزگواهی استاندارد EN115 پله برقی توسط گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران.و همچنین اخذ گواهی ایمنی محصولات در پروژه های اجرا شده توسط گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران به عنوان اولین تولید کننده قطعات پله برقی در کشور.

لازم به ذکر است ، کلیه پله برقی های تولید شده توسط شرکت آسانسور و پله برقی  بهران منطبق با استاندارد های ملی و اروپایی میباشد واین افتخار در نتیجه ی نظارت دقیق بر بخش تولید و تست کلیه قطعات پله برقی تولید بهران کسب شده است .

کسب گواهی استاندارد EN115 پله برقی و نیز CE اروپا ، این گروه صنعتی را را در ردیف برند های مطرح جهانی قرارداده است که افتخاری بزرگ برای صنعت کشور محسوب می گردد.

شرکت آسانسور و پله برقی بهران

 

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر